Valná hromada 2014

Valná hromada 2014
Pozvánka na Valnou hromadu VCC Třebíč
Datum : 7.3.2014
Místo : Restaurace U Boba
Čas: od 17,00 registrace
v 17,30 zahájení

Program :
1. Úvod, přivítání
2. Volba zapisovatele, volební komise
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Zpráva pokladníka
5. Zpráva o stavu majetku
6. Zpráva z ústředí – ČKHV, FKHV, FIVA, UKUVHT
7. Zpráva testační komise
8. Členská základna – noví členové
9. Volby do vedení klubu
10. Plán činnosti na rok 2014
11. Diskuze
12. Občerstvení
13. Volná zábava