Testování historických vozidel

Pravidelné každoroční testování historických vozidel proběhne dne 12.4.2014 od 9:00 na Polance u klubovny VCC Třebíč. Další informace naleznete v sekci Testace HV.